Worship Ministry

Închinarea nu este doar ceva ce noi facem câteva minute într-un serviciu bisericesc. Închinarea este un stil de viață. Ea implică un sentiment de uimire față de o persoană. După cum cineva se uimește în fața unei opere de artă muzicală sau plastică, cel ce se închină se uimește în fața lui Dumnezeu și a lucrărilor Sale!

De aceea închinarea este și un eveniment, ceva ce noi facem în serviciile noastre divine, dar este o stare de uimire și bucurie continuă în și din cauza Dumnezeului nostru și a Domnului Isus Cristos. În viața de toate zilele închinarea poate fi exemplificată prin felul în care au văzut-o oamenii lui Dumnezeu.

David s-a închinat astfel: Psalmi 8:1 Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri. Tot el zice: Psalmi 57:8-11 Trezeşte-te, suflete! Treziţi-vă, alăută şi arfă! Mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne! Te voi cânta printre neamuri. Căci bunătatea Ta ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta până la nori. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava Ta!

Pavel vorbește și el despre aceasta: Efeseni 5:19-20 Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

Din această stare de admirație și iubire continuă pentru Domnul se naște închinarea de moment, ceea ce noi numim „serviciu de închinare”. Este oferirea „jertfei buzelor noastre” (Evrei 13:15) către Domnul. Este înălțarea de cântece și rugăciuni care să exprime admirația noastră față de Domnul, aprecierea noastră și iubirea noastră. Este slăvirea Numelui Său. Dacă închinarea de toate zilele este un fenomen privat, personal, închinarea la adunare îmbracă un veștmânt public.

În Biserica Logos noi acordăm importanță acestui aspect al slujbelor noastre publice. Timpul de închinare, deși condus de un lider al închinării însoțit de o trupă de instrumentiști și vocaliști, se concentrează asupra lui Dumnezeu și nu asupra celor ce conduc închinarea. Cântcele folosite caută să spună cât de mult admirăm ființa Sa și caracterul Său; caută să spună ceva despre Domnul și despre relația sa cu noi: cât de mult ne iubește, cum a murit pentru noi, cum este cu noi în fiecare zi, etc., și cât de mult îi mulțumim noi pentru toate acestea. Rolul acetui serviciu este să provoace închinarea întregii adunări, să umple mințile și inimile noastre de recunoștință și astfel să ne și pregătească pentru vestirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Serviciul de închinare conține cântece contemporane și clasice. Adunarea fiind compusă din oameni de toate vârstele dorim ca toți să aibă ocazia să se închine și cu cântece care le sunt familiare. De asemenea, noi cântăm în limba română și-n limba engleză, având printre noi tineri și copii care nu mai vorbesc bine (sau de loc!) limba română.

Într-o altă ordine de idei, suntem mereu în căutare de persoane care să ne ajute atât instrumental cât și cu vocile lor la conducerea timpului de închinare. Pentru ca cineva să participe într-o trupă de închinare se care ca acea persoană să fie născută din nou și un ucenic al Domnului Isus. Să fie dedicată Bisericii Logos și lucrării locale. Să colaboreze cu liderii lucrării de închinare, să participe la repetiții și atunci când este programată să cânte. Să fie punctuală și să vină pregătită din toate punctele de vedere pentru a ajuta la serviciul de închinare.

Liderul activității de închinare este John Ungur. Adresa sa de email este…