Beliefs

Declaraţia de credinţă

Singura bază a credinţelor noastre este Biblia, infailibilul Cuvânt scris al lui Dumnezeu, conţinut în cele 66 de cărţi ale Vechiului şi Noului Testament.  Noi credem că Biblia a fost într-un mod unic, verbal şi pe deplin inspirată de către Duhul Sfânt şi că a fost scrisă fără erori în manuscrisele originale.  Ea este autoritatea supremă şi finală asupra tuturor domeniilor la care face referinţă.   Noi acceptăm acele domenii de învăţături doctrinare asupra cărora, de-a lungul istoriei, creştinii adevăraţi au fost de acord.

1. Există un singur Dumnezeu adevărat, existând veşnic în trei persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; fiecare dintre aceste persoane au în mod egal toate atributele Dumnezeirii şi caracteristicile personalităţii.

2. Isus Hristos este Dumnezeu, Cuvântul cel viu, care a devenit trup prin concepţia miraculoasă de la Duhul Sfânt şi prin naşterea Sa din fecioară.  De aceea, El este pe deplin Dumnezeu şi om cu adevărat, calităţi unite într-aceeaşi persoană pentru veşnicie.

3. Isus Hristos a trăit o viaţă fără păcat şi a adus ispăşirea pentru păcatele oamenilor prin moartea Sa înlocuitoare pe cruce, satisfăcând asfel dreptatea divină şi aducând mântuirea tuturor oamenilor care cred în El şi numai în El.

4. Isus Hristos a înviat dintre cei morţi în acelaşi trup în care a trăit şi a murit, dar trupul Său este glorificat.

5. Isus Hristos s-a urcat la cer în trupul Său glorificat şi s-a aşezat la dreapta Tatălui unde El este singurul intermediar între Dumnezeu şi om, făcând în continuu mijlocire pentru ai Săi.

6. Omul a fost creat la origini după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.  El a păcătuit prin neascultare și astfel s-a înstrăinat de Creatorul lui.  Această cădere istorică a adus întreaga omenire sub condamnarea divină.

7. Natura omului este coruptă şi el nu poate plăcea lui Dumnezeu în nici un fel. Orice om are nevoie de regenerarea şi înoirea adusă de Duhul Sfânt.

8. Mântuirea omului este în întregime opera harului lui Dumnezeu și nu este rezultatul lucrării omului nici în întregime nici parțial, nici a faptelor sale sau ale unor ceremonii religioase.  Dumnezeu impută neprihănirea Sa celor ce cred în Hristos și numai în Hristos, iar aceștia sunt astfel justificați în fața lui Dumnezeu.

9. Este privilegiul fiecărui om născut din Duhul Sfânt să aibă siguranța mântuirii din clipa în care s-a încrezut în Domnul Isus ca Mântuitorul lui.  Această siguranță nu se bazează pe nici un merit omenesc ci este produsul și lucrarea Duhului Sfânt care confirmă în credincios mărturia lui Dumnezeu după cum este scrisă aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu.

10. Duhul Sfânt a venit în lume pentru a-L face cunoscut și a-L glorifica pe Hristos, și a lucra în viața credinciosului mântuirea de la păcat și împuternicirea pentru lucrarea de mărturisire.  Duhul Sfânt convinge și atrage pe păcătos la Hristos, apoi împărtășeșete viața nouă a lui Dumnezeu, locuiește în credincios și-l sigilează pentru ziua răscumpărării.  Plinătatea, puterea și controlul Duhului Sfânt se dobândește prin credința credinciosului și este darul lui Dumnezeu pentru acesta.

11. Fiecare credincios este chemat să fie plin de Duhul Sfânt și să trăiască prin puterea Duhului Sfânt, pentru a nu mai împlini poftele firii pământești și pentru a fi plin de roada Duhului spre slava lui Dumnezeu.

12.  Isus Hristos este Capul Bisericii Sale. Biserica este Trupul lui Hristos, și care este alcătuit din toți oamenii care au crezut în El, fie că aceștia sunt în viață sau au adormit în Domnul.

13.  Dumnezeu îndeamnă pe credincioșii Săi să se adune împreună în mod regulat pentru a se închina Domnului, pentru a se zidi sufletește prin învățarea și explicarea Scripturilor, pentru a se încuraja și susține reciproc prin rugăciune și pentru a sărbători Cina Domnului.

14.  Isus Hristos va reveni pe pământ, personal, vizibil și în trup, pentru a duce la îndeplinire istoria și planul lui Dumnezeu alcătuit din veșnicie.

15. Domnul Isus a dat tuturor credincioșilor Săi misiunea de a duce Evanghelia Sa în lumea întreagă și de a o propovădui la orice făptură.  Aceasta misiune pretinde ca orice altă ambiție omenească să-i fie subordonată.